BIURO KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB
CZYNNE W OKRESIE WAKACYJNYM
(lipiec-sierpień)

WTORKI, ŚRODY I CZWARTKI
9:00 – 14:00

Kontakt z biurem (08:00-15:00):  

Ośrodek Szkolenia oraz sprawy członkowskie:  szkolenie@pzitb.katowice.pl ; 32 255 45 65 ; biuro@pzitb.katowice.pl

Ośrodek Rzeczoznawstwa oraz sprawy dot. płatności i faktur:  cutob@pzitb.katowice.pl ; 32 253 86 38

WPPK_2020_naglowek_v1.jpg

Polski Związek Inżynierów

i Techników Budownictwa

Oddział Katowice

Katowicki Oddział PZITB , który powstał w roku 1935 , zgodnie z wolą jego założycieli i obecnych członków jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo – technicznym zrzeszającym inżynierów i techników budownictwa oraz studentów i uczniów .

Podstawowe cele PZITB pozostają niezmienione, a są to dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową członków, propagowanie rzetelnej wiedzy technicznej oraz utrzymywanie stałego kontaktu z seniorami , młodą kadrą i młodzieżą.

Współdziałamy na zasadzie partnerstwa z innymi organizacjami technicznymi, co daje nam poczucie, że nasz głos jest słyszalny w ważnych sprawach dla naszego środowiska budowlanego.

W ramach Oddziału funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa, którego zakres działalności obejmuje :

  • organizację kursów , szkoleń i seminariów o tematyce zawodowej,
  • wykonywanie ekspertyz i opinii konstrukcyjno – budowlanych i mykologicznych,
  • dokonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
  • opracowywanie wycen majątkowych i kosztorysowych
Informator_PZITB_logo_v01.jpg