WPPK_2020_naglowek_v1.jpg

Polski Związek Inżynierów

i Techników Budownictwa

Oddział Katowice

Katowicki Oddział PZITB , który powstał w roku 1935 , zgodnie z wolą jego założycieli i obecnych członków jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo – technicznym zrzeszającym inżynierów i techników budownictwa oraz studentów i uczniów .

Podstawowe cele PZITB pozostają niezmienione, a są to dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową członków, propagowanie rzetelnej wiedzy technicznej oraz utrzymywanie stałego kontaktu z seniorami , młodą kadrą i młodzieżą.

Współdziałamy na zasadzie partnerstwa z innymi organizacjami technicznymi, co daje nam poczucie, że nasz głos jest słyszalny w ważnych sprawach dla naszego środowiska budowlanego.

W ramach Oddziału funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa, którego zakres działalności obejmuje :

  • organizację kursów , szkoleń i seminariów o tematyce zawodowej,
  • wykonywanie ekspertyz i opinii konstrukcyjno – budowlanych i mykologicznych,
  • dokonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
  • opracowywanie wycen majątkowych i kosztorysowych

  UWAGA !

Biuro PZITB O/Katowice będzie czynne od 10.08.2020
w godzinach od 8:00-15:00

Apelujemy, by do Biura przychodzić wyłącznie
w sprawach pilnych lub wymagających bezpośredniego kontaktu.

Przed wejściem prosimy o dezynfekcję rąk, a wewnątrz budynku
o pozostanie w maseczce ochronnej
i zachowanie dwumetrowego dystansu społecznego


EKSPERTYZY, OPINIE, PRZEGLĄDY

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW   tel. 32 253 86 38   

mail: cutob@pzitb.katowice.pl