Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Historia Konferencji WPPK

Historia Konferencji Technicznej
„Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”

Od samego początku „Warsztaty” cieszyły się ogromnym powodzeniem. Na kolejnych Konferencjach przedyskutowano problemy:

- rolę projektanta związaną z procesem inwestycyjnym,

- przeanalizowano wdrożenie Ustawy - Prawo Budowlane z 1994 roku,

 - zastosowanie komputerowych programów w procesie projektowania,

 - odpowiedzialność projektanta

 - naprawy i wzmocnienia konstrukcji,

 - nowe rozwiązania konstrukcyjno – materiałowo - technologiczne itp.

 Imprezom tym zawsze towarzyszą stoiska prezentujące: programy komputerowe niezbędne w pracy projektanta, ciekawe technologie i materiały budowlane, pomocnicze materiały do projektowania jak: literatura techniczna, katalogi, pomoce kreślarskie.

Rok

Oddział PZITB główny organizator

Miejsce obrad

Ilość uczestników

1986/I

Kraków

Kraków

312

1987/II

Kraków

Kraków

342

1988/III

Gliwice

Katowice

393

1989/IV

Katowice

Katowice

298

1990 /V

Kraków

Kraków

156

1991/VI

Gliwice

Ustroń

126

1992/VII

Katowice

Ustroń

90

1993/VIII

Kraków

Ustroń

120

1994/IX

Gliwice

Ustroń

145

1995/X

Bielsko Biała

Cieszyn - Ustroń

250

1996/XI

Katowice

Ustroń

208

1997/XII

Kraków

Ustroń

280

1998/XIII

Gliwice

Ustroń

408

1999/XIV

Bielsko Biała

Ustroń

395

2000/XV

Katowice

Ustroń

446

2001/XVI

Kraków

Ustroń

468

2002/XVII

Gliwice

Ustroń

458

2003/XVIII

Bielsko Biała

Ustroń

420

2004/XIX

Katowice

Ustroń

448

2005/XX

Kraków

Wisła

475

2006/XXI

Gliwice

Szczyrk

542

2007/XXII

Bielsko Biała

Szczyrk

532

2008/XXIII

Katowice

Szczyrk

595

2009/XXIV Kraków Wisła 526
2010/XXV Gliwice Szczyrk 595
2011/XXVI Bielsko Biała Szczyrk 500
2012/XXVII Katowice Szczyrk 540
2013/XXVIII Kraków Wisła 475
2014/XXIX Gliwice Szczyrk 511
2015/XXX Bielsko Biała Szczyrk 497

 

W wielu Warsztatach uczestniczyli wieloletni bywalcy, którzy na pewno mają w swojej pamięci miłe wspomnienia ze spotkań w Krakowie, Katowicach, Ustroniu, Cieszynie, Wiśle oraz Szczyrku. Zwracam się ta drogą do wszystkich wielokrotnych uczestników o garść wspomnień, które mogą być przydatne w opracowaniu.

Jako uczestnik wszystkich dotychczasowych Warsztatów na początek publikuję swoje wspomnienia. Pamięć jest zawodna, są w nich luki, które wymagają uściślenia, dlatego proszę o przekazywanie swoich wspomnień na adres ZO PZITB Katowice.

Janusz Krasnowski

 

Historia Konferencji Technicznej
„Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”

W 1985 roku Komitet Projektowania przy ZG PZITB z inicjatywy prof. Jerzego Łempickiego zaproponował zorganizowanie cyklu konferencji technicznych. Miał on stanowić forum projektantów-konstruktorów w biurach projektów do przedyskutowania problemów związanych z ich pracą. Organizacji tej imprezy technicznej podjęły się trzy Oddziały PZITB współpracujące w ramach Klubu Prezesów Polski Południowej, tj: Gliwicki, Katowicki i Krakowski we współpracy z Komitetem Projektowania ZG PZITB. Przyjęto nazwę konferencji „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”.

Słowa uznania należą się szczególnie Koledze Zbysławowi Kałkowskiemu, który w trudnych latach 80-tych podjął się organizacji tak bardzo ważnego przedsięwzięcia. Ponadto od samego początku w przygotowanie „Warsztatów” zaangażowani są Kol. Kol. prof. Włodzimierz Starosolski oraz Janusz Krasnowski. Do 2001 stałym członkiem Komitetu Organizacyjnego był ś.p. Kol. Edward Motak.

W latach 1998 ÷ 2001 realizowany był cykl tematyczny pt. „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji”:

- nadziemnych konstrukcji betonowych,

- konstrukcji murowych, stropodachów, tarasów oraz ocieplenia budynków,

- konstrukcji metalowych,

- konstrukcji zagłębionych w gruncie.

Od 2002 roku rozpoczęto nowy cykl tematyczny pt: „Nowe rozwiązania konstrukcyjno - metariałowo - technologiczne”:

- konstrukcje żelbetowe,

- budownictwo ogólne,

- konstrukcje metalowe, drewniane, ściany osłonowe oraz posadzki przemysłowe,

- posadowienie budowli, ścianki szczelne i szczelinowe, kotwy gruntowe, konstrukcje z gruntu zbrojonego .

Zakładając, że w projektowaniu i wykonawstwie następuje pokoleniowa wymiana kadry oraz technologiczny postęp techniczny w budownictwie w 2005 roku powrócono do cyklu pt: „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji”, który jest aktualnie kontynuowany.

Od 1998 roku uczestnicy Konferencji otrzymują zaświadczenia potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach samoszkolenia, honorowane w zakładach pracy szczególnie tych, które uzyskały „ISO 9000”. Ponadto każdy uczestnik dostaje kilkutomowe materiały konferencyjne będące kompendium wiedzy technicznej w ramach cyklu tematycznego.

 

Część wspomnieniowa

Od 1980 roku w biurach projektów trwał kryzys ekonomiczny, w wyniku którego duże biura stopniowo ubożały. Projektanci stopniowo zaczynali odchodzić od zawodu. Zwłaszcza projektanci - konstruktorzy zastanawiali się, jaką przyjąć formę dyskusji nad problemami środowiska. Koledzy z Zarządu Oddziału w Krakowie realizując inicjatywę prof. Jerzego Łempickiego uznali jako jedyną formę możliwą w tym czasie do zrealizowania zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji technicznej w formie warsztatów poświęcając kolejne spotkania na omówienie następujących kwestii:

- przejrzystości Polskich Norm,

- udziału konstruktora w prawach autorskich projektu,

- odpowiedzialności zawodowej projektanta w przypadku wykorzystania programu komputerowego obarczonego wadą, itp.

- sposobu wyceny projektów oraz podziału wynagrodzenia pomiędzy branżami,

konieczność zmiany Prawa budowlanego jako nieprzystającego społecznym potrzebom po transformacji politycznej w kraju po 1989 roku.

Zakładano, że po przedyskutowaniu kolejnych problemów wypracowane wnioski będą kierowane do władz centralnych jako głos środowiska.

W 1985 roku komitet organizacyjny przyjął docelowy program cyklicznej konferencji technicznej poświęconej problemom środowiska projektantów i konstruktorów o ogólnopolskim zakresie. Opracowano dalekosiężny harmonogram problematyki jaka powinna być przedmiotem kolejnych Warsztatów.

I konferencja „WPPK-1986” odbyła się w Krakowie w Rotundzie przy ul. Oleandry 1. Uczestnicy zakwaterowani zostali w hotelach, wyżywienie organizowali we własnym zakresie. Mróz jak jasna cholera, mimo to pełna sala. Organizatorzy niecierpliwe oczekiwali jak 312 uczestników odbierze atak na Polski Komitet Normalizacyjny. Pierwszy zamówiony referat wygłosił dyrektor PKN - konsternacja, „on niewinny, tylko oni, bo brak mu pieniędzy na działalność”. Ale następne referaty porządkowały problematykę. Konferencja zakończyła się opracowaniem wniosków, które wysłano za pośrednictwem Zarządu Głównego PZITB do PKN . Udostępniono projektantom stoiska (o ile pamiętam 10), na których mogli prezentować swoje osiągnięcia zawodowe i dyskutować nad przyjętym w danym projekcie rozwiązaniem. Nie wszystkie stoiska były czynne, ponieważ okazało się, że projektant bał się konfrontacji swojego rozwiązania z ewentualna krytyką. Twierdzili, że mieli zbyt mało czasu na rozwiązania wariantowe. Na jednym ze stoisk wystawiono pierwszy komputer PC–AT z kolorowym monitorem prezentujący jakiś program użytkowy. W czasie przerwy chlipaliśmy bogracz z bułeczką i pędem do komputera. Przy pozostałych stoiskach pustki, Organizatorzy mieli trudności z rozpoczęciem kolejnej sesji. Nocowaliśmy w hotelach rozrzuconych w różnych częściach Krakowa.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem konferencję w 1987 roku mieli organizować Koledzy z ZO Gliwice oraz Katowice, jednak ze względu na brak doświadczenia oddali pole Krakowowi. II WPPK-1987 odbyła się w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Po raz pierwszy ukazało się logo konferencji „projektant przy reizbecie”. Organizatorzy, zachęceni zainteresowaniem projektantów nowym instrumentem w pracy – komputerem, zaproponowali biurom projektów zaprezentowanie swoich programów wspomagających pracę projektową. Przyjechało około 10 biur z komputerami, utworzono giełdę (wymianę) prezentowanych programów użytkowych. Po raz pierwszy zastosowano komputerową rejestrację uczestników. Głównym tematem była odpowiedzialność projektanta za ewentualne pomyłki wynikające z błędów komputerowego programu użytkowego. Długa dyskusja unaoczniła 342 zebranym, że zawsze projektant odpowiada za swoje dzieło, w tym: przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne, schemat statyczny oraz przyjęte obciążenia technologiczne. Ulokowani byliśmy w hotelach rozrzuconych w różnych miejscach Krakowa.

Zachęceni uzyskanym doświadczeniem koledzy z Gliwic podjęli się organizacji III WPPK-1988. Z powodu bardzo dużego zainteresowania (398 uczestników) oraz braku odpowiedniego hotelowego zaplecza w Gliwicach obrady odbyły się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza. Jak wcześniej, uczestników zakwaterowano w kilku hotelach, dojazd tramwajami, wyżywienie we własnym zakresie. Zorganizowano stoisko z książkami technicznymi. Organizatorzy we współpracy z „ARKADAMI” zapewnili dostawę najciekawszych tytułów. Przy ogólnym kryzysie, także książki technicznej, księgarnia kilkakrotnie dowoziła je furgonetką uzyskując w dwa dni obrót całego miesiąca. Przyjechały również komputery, dla których trzeba było zabezpieczyć milicyjną ochronę (z pistoletami).

ZO Katowice było organizatorem kolejnej - IV WPPK-1989. Jak poprzednio w Katowicach konferencję przygotowano przy ul. Wita Stwosza. Niestety zaczął się proces likwidacji dużych biur projektów, co przełożyło się na ilość uczestników – tylko 298 osób. Tematem wiodącym była odpowiedzialność zawodowa projektanta w świetle Prawa budowlanego, Cywilnego oraz Karnego. Bardzo ciekawe referaty wygłoszone przez prawników uwypukliły smutną prawdę, o której zwykle projektant nie pamięta. Jak poprzednio swój sukces odnotowuje księgarnia „Dom Książki” z Chorzowa.

Kolejne „Warsztaty” ponownie w Krakowie. Założenia organizacyjne V WPPK-1990 jak poprzednio, czyli noclegi w hotelach, mały poczęstunek w przerwie, zajęcia popołudniowe wg własnego uznania. Na szczęście Kraków jest duży, bogaty w zabytki i nietrudno zorganizować sobie w nim czas. Obrady odbywały się w Wyższej Szkole Nauczycielskiej. Z powodu postepującego rozpadu biur projektów pojawiło się tylko 156 uczestników.

Zmiana przepisów o zasadach rozliczeń delegacji umożliwiła zorganizowanie tego typu konferencji np. w ośrodkach wczasowych – (od samego początku organizatorzy tak planowali). Koledzy z ZO Gliwice zaproponowali przeniesienie konferencji do Ustronia. VI WPPK-1991 „osiadło” w DW „Maciejka (obecnie w ruinie). Zakwaterowanie w miejscu obrad umożliwiło wydłużenie ich o zajęcia towarzyszące. Powstały pierwsze stoiska firm komputerowych specjalizujących się w produkcji programów użytkowych. Nastąpił dalszy spadek frekwencji, tylko 126 uczestników.

Ustroń okazał się wspaniałym miejscem do organizacji tego typu imprez technicznych. Koledzy z Katowic przygotowali tam kolejną konferencję VII WPPK-1992. Na przeszkodzie stanęło najprawdopodobniej przesilenie kryzysu biur projektowych - do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy koszty organizacji znajdą pokrycie we wpływach. Zgłosiło się tylko 90 uczestników. Prezentacja stoisk komputerowych również była skromna.

Organizatorem kolejnych Warsztatów VIII WPPK-1993 został ZO Kraków. W kraju w miejsce dużych biur projektów powstawały jak grzyby po deszczu jedno lub kilkuosobowe zespoły autorskie. Projektanci-konstruktorzy zaczęli w ramach własnej działalności gospodarczej rozszerzać ofertę projektową o projektowanie architektoniczne oraz usługi inwestorskie. Zostali odcięci od zorganizowanych w biurach projektów bibliotek technicznych, literatury technicznej oraz nowinek materiałowych. Zwiększyło się zainteresowanie Warsztatami, liczba uczestników wzrosła do 120 osób. Obrady odbywały się w sali widowiskowej pobliskiego Szpitala Rehabilitacyjnego przy ul. Szpitalnej w Ustroniu, natomiast zakwaterowanie oraz „nocne rozmowy Polaków”, tj dyskusja nad projektem Ustawy „Prawo budowlane” w DW „Maciejka”. Firmy produkujące programy wspomagające pracę projektanta już na stałe zagościły na Warsztatach widząc możliwość szerszego kontaktu ich produktu z użytkownikami.

Ustroń na dobre wpisał się w kalendarz Konferencji. Projektanci działający w rozrzuconych po całej Polsce małych jednostkach projektowych coraz bardziej zaczęli przekonywać się, że obecność na Warsztatach daje im wymierne korzyści. Docenili możliwość kontaktu w środowisku oraz wymiany doświadczeń w nowej sytuacji ekonomicznej kraju. Na IX WPPK-1994 zgłosiło się 145 uczestników i organizatorzy ZO Gliwice z trudem zapewnili w miarę godziwe warunki wysłuchania referatów w Szpitalu Rehabilitacyjnym. Pozostałe elementy organizacji bez zmian - DW „Maciejka” pęka w szwach. Do późnych godzin nocnych toczono dyskusje ze współautorem Ustawy „Prawo budowlane” dr inż. Stanisławem Zieleniewskim.

Komitet Organizacyjny poszerzył się o kolegów z Bielska-Białej, którzy podjęli się organizacji X WPPK-1995 (mały jubileusz). Ponownie wzrosło zainteresowanie konferencją - 250 uczestników. W Ustroniu brakowało sali o odpowiedniej wielkości. Zapadła decyzja o organizacji obrad w auli filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy założeniu, że uczestnicy będą zakwaterowani w dwóch piramidach „Tulipan” i „Magnolia” w Ustroniu i przewożeni autokarami do Cieszyna. Na szczęście był to jedyny rok, kiedy pod koniec lutego w Ustroniu była wstrętna pogoda – „lało jak z cebra”. W Cieszynie przestronne zaplecze pozwoliło na wzbogacenie imprezy o stoiska firm prezentujących nowości technologiczne w budownictwie.

Kolejne XI WPPK-1996 przygotowali koledzy z Katowic. Obrady przeniesiono do będącego w budowie Centrum Leczniczo-Zabiegowego w Ustroniu. Totalna prowizorka, wejście po wąskich schodach, byliśmy pierwszymi użytkownikami sali kinowej o max. pojemności 190 miejsc. Po raz pierwszy trzeba było ograniczyć liczbę uczestników do 208 osób. Drugim mankamentem była konieczność przejścia (ok. 1,1 km) dwa razy dziennie, rano i po południu z DW „Ziemowit”; „Tulipan” i „Magnolia” na salę obrad. Na szczęście ładna, zimowa pogoda zapewniła dodatkową atrakcję – spacery na świeżym powietrzu.

Organizatorem XII WPPK-1997 byli koledzy z Krakowa. Dzięki postępowi budowy Centrum Leczniczo-Zabiegowego możliwe stało się wykorzystanie sąsiadujących sal i ulokowanie 280 osób. Zauważono, że uczestnicy oczekują dalszej rozbudowy programu Warsztatów.

Z inicjatywy prof. Włodzimierza Starosolskiego oraz kol. Zbigniewa Dzierżewicza po długiej dyskusji w gronie Komitetu Organizacyjnego zapadła decyzja o wdrożeniu od 1998 roku nowej formuły Konferencji polegającej na: publikowaniu w materiałach konferencyjnych zamówionych referatów, zwiększeniu ilości dni obrad (od popołudnia w środę do obiadu w popołudnia w sobotę) oraz zwiększeniu ilości stoisk wystawców. Ponadto przyjęto zasadę wydawania uczestnikom świadectwa odbycia szkolenia zawodowego. Efektem było lawinowe zainteresowanie Warsztatami. Świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego jest przydatne w Firmach starających się o ISO 9000.

W 1998 rozpoczął się czteroletni cykl „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji”. XIII Warsztaty WPPK-1998 poświęcono konstrukcjom betonowym i żelbetowym. Organizator ZO Gliwice zanotował 408 uczestników. W 2 tomach stanowiących początek biblioteczki projektanta opublikowano 22 wykłady oraz 37 artykułów reklamowych. Sala kinowa wypełniona do ostatniego miejsca, dwie sale panelowe (z nagłośnieniem w video z sali obrad) również. Na korytarzach oraz sali gimnastycznej 37 stoisk prezentujących nowinki technologiczne związane z tematem wiodącym – beton, w hotelach po późnych godzin nocnych trwały dyskusje panelowe. Pełny sukces organizatorów oraz zadowolenie uczestników.

XIV WPPK-1999, których organizatorem było Bielsko-Biała poświęcone zostały naprawom i wzmocnieniom konstrukcji murów, stropów i innych elementów wchodzącym w zakres budownictwa ogólnego. Maksymalnie wykorzystane zaplecze i sala kinowa stawia nową barierę dla ilości uczestników. Zgłosiło się prawie 400 uczestników. W trzech tomach opublikowano 29 wykładów oraz 27 artykułów reklamowych.

Katowice organizowały XV WPPK-2000. Obrady dotyczyły napraw i wzmocnień konstrukcji metalowych i drewnianych. Od uczestników wpłynęło 446 zgłoszeń, co stworzyło potrzebę zorganizowania dodatkowej sali, tym razem na parterze w kawiarni. Łączność z salami panelowymi oraz kawiarnią zapewniła transmisja obrad na telewizorach. Materiały opublikowano w pięciu tomach. Obrady trwały od rana do późnych godzin wieczornych.

Kolejne XVI WPPK-2001 poświęcono naprawom i wzmocnieniom konstrukcji fundamentowych i „wszystkiego co w ziemi”. Organizacji podjęli się koledzy z Krakowa, wśród nich Kol. Edward Motak, który krótko po konferencji umiera pozostawiając znaczne archiwum z poprzednich konferencji. Uczestniczyło 468 projektantów, wystawców i wykładowców. Materiały konferencyjne wydane w trzech tomach zawierają 31 referatów oraz 30 informacji promocyjno-handlowych. Zostały wykorzystane maksymalne możliwości organizacyjne zapewniające odpowiedni komfort uczestnikom. Pojawiły się materiały konferencyjne na płytach CD.

Po wyczerpaniu poprzedniego cyklu rozpoczęto kolejny, również czteroletni poświęcony „Nowym rozwiązaniom konstrukcyjno-materiałowo-konstrukcyjnym”, a konkretnie konstrukcjom żelbetowym. Koledzy z Gliwic, organizatorzy XVII WPPK-2002, przenieśli noclegi do hoteli bliżej sali obrad w DW „Wilga”; „Kos”; „Narcyz” i „Elektron”. W 2002 roku została wprowadzona częściowa komercjalizacja konferencji, jednak założono odpowiednie proporcje pomiędzy wykładami i referatami komercyjnymi. Należy podkreślić, że z roku na rok referaty komercyjne są coraz lepszej jakości. W konferencji brało udział 458 osób, które mieszkały w czterech hotelach blisko sal obrad, co pozwoliło na organizację programu nawet do późnych godzin. Wysłuchano 30 wykładów oraz 27 komunikatów techniczno-promocyjnych, które opublikowano w czterech tomach.

Kolejne XVIII WPPK-2003, poświęcone budownictwu ogólnemu organizowało ZO Bielsko-Biała. Formuła organizacyjna nie uległa zmianie. Uczestniczyło 420 osób, a materiały konferencyjna wydano w czterech tomach. Wysłuchano 33 wykłady oraz 11 komunikatów techniczno-promocyjnych, które opublikowano w czterech tomach.

XIX WPPK-2004 organizowany był przez o/Katowice. Formuła pozostała taka sama. Liczba uczestników wzrosła do 448 osób. Ponownie organizatorzy otarli się o granicę zapewnienia godziwych warunków uczestnikom. Stoiska komputerowe ulokowano w innym hotelu, co spowodowało niemałe zamieszanie. Wydano w czterech tomach 32 wykłady i 22 komunikaty techniczno-promocyjne. Po raz pierwszy stoiska prezentowało 42 wystawców – istne „Targi budownictwa”. Uczestnicy zaopatrzyli się w tomy informatorów i folderów niezbędnych im do pracy.

Atrakcyjność Warsztatów zmusiła organizatorów do znalezienia nowego miejsca obrad. Jubileuszowe XX WPPK-2005 Koledzy z Krakowa po 14 latach pobytu w Ustroniu przenieśli do Wisły, do Hotelu „Gołębiowski”. Warunki idealne, wysoki standard. Pełna sala – 474 uczestników. W programie 26 wykładów oraz 14 informacji techniczno-handlowych. Problematyka, zgodnie z przyjętym podziałem przygotowywanych zagadnień przez poszczególne Oddziały, poświęcona „Nowym rozwiązaniom konstrukcyjno-materiałowo-konstrukcyjnym” – obejmujące: posadowienie budowli, ścianki szczelne i szczelinowe, kotwy gruntowe i konstrukcje z gruntu zbrojonego” - czy wszystko co w ziemi. Bardzo duże zainteresowanie uczestników utwierdza organizatorów o konieczności dalszej rozbudowy Warsztatów. Zbyt duże koszty pobytu w luksusowym hotelu powodują kolejną zmianę lokalizacji.

Konferencję przeniesiono do Szczyrku, gdzie znajduje się Centrum Kongresowo-Rekreacyjne „Orle Gniazdo” zapewniające zakwaterowanie ponad 500 uczestników. W projektowaniu i wykonawstwie nastąpiła pokoleniowa wymiana kadry oraz technologiczny postęp techniczny w budownictwie. Z tego powodu powrócono do cyklu pt: „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji”. Kolejne XXI WPPK-2006 organizuje Gliwicki Oddział PZITB, a wiodącą tematyką Warsztatów są konstrukcje betonowe i żelbetowe. Idealne warunki organizacji – kolejny rekord 542 uczestników. W programie 32 wykładów oraz 15 informacji techniczno-handlowych, ponadto Koledzy z Gliwic zapewnili uczestnikom „ucztę duchową” – koncert chóru Politechniki Śląskiej oraz występ artystów Teatru „Rozrywki” z Chorzowa.

Organizatorem kolejnych XXII WPPK-2007 byli Koledzy z Bielska Białej. Główna tematyka Warsztatów w Szczyrku to „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji wchodzących w zakres budownictwa ogólnego”, w tym tarasy, balkony itp. - 532 uczestników. W programie 27 wykładów oraz 20 informacji techniczno-handlowych. W godzinach wieczornych ożywiona dyskusja nad obecnym stanem Prawa budowlanego i projektem kolejnego jego nowelizacji. Wysłuchano recital słowno-muzyczny w wykonaniu artystów Teatru „Polskiego” z Bielska-Białej i występu regionalnego zespołu góralskiego.

Organizatorem kolejnych XXII WPPK-2007 byli Koledzy z Bielska Białej. Główna tematyka Warsztatów w Szczyrku to „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji wchodzących w zakres budownictwa ogólnego”, w tym tarasy, balkony itp. - 532 uczestników. W programie 27 wykładów oraz 20 informacji techniczno-handlowych. W godzinach wieczornych ożywiona dyskusja nad obecnym stanem Prawa budowlanego i projektem kolejnego jego nowelizacji. Wysłuchano recital słowno-muzyczny w wykonaniu artystów Teatru „Polskiego” z Bielska-Białej i występu regionalnego zespołu góralskiego.

Komitet Organizacyjny Katowickiego Zarządu PZITB zdecydował o organizacji kolejnych XXIII Warsztatów WPPK-2008 w Szczyrku. W logo Warsztatów w miejsce USTRONIA pojawiły się BESKIDY. Warsztaty odbyły się w dniach 5 do 8 marca 2008 r. Tematem wiodącym były „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji metalowych, posadzek przemysłowych, lekkiej obudowy oraz nowość – rusztowania. Tym razem organizatorzy zostali zaskoczeni frekwencją. Po raz pierwszy ilość zgłoszeń przekroczyła techniczne możliwości przyjęcia wszystkich chętnych. Przyjęto zgłoszenia 595 uczestników, którzy zostali zakwaterowani w Hotelu „Orle Gniazdo” i „Panorama” oraz Pensjonatach „Stare Orle Gniazdo” i „Stokrotka”.

Zebrani wysłuchali 31 wykładów problemowych, 8 wykładów technicznych firm specjalistycznych oraz 16 prezentacji techniczno-promocyjnych firm specjalistycznych. Łącznie warsztaty zajęły prawie 25 godzin. Warsztatom towarzyszyły imprezy artystyczno-integracyjne. Wysłuchano recitalu Aloszy Awdiejewa oraz koncertu „Kwiatek dla Ewy …”. Tradycyjnie w czwartek odbyła się dyskusja z udziałem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego na temat aktualnego stanu i przyszłości przepisów związanych z procesem budowlanym. W środę odbyło się spotkanie z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa, któremu przewodniczył prof. Zbigniew Grabowski (Polska IIB), Stefan Czarniecki (Śląska OIIB) oraz Zygmunt Rawicki (Małopolska OIIB).

Głównymi organizatorami konferencji XXIV Warsztaty WPPK-2009 był Małopolski Oddział PZITB. Organizatorzy postanowili przenieść obrady do Wisły-Jawornik w Hotelu "STOK". Wysłuchano 34 wykłady problemowe, 12 wykładów technicznych oraz 2 wykłady z dyskusją panelową. Zorganizowano 40 stoisk prezentujących nowoczesne technologie wykorzystywane w budownictwie związane z głównym tematem Warsztatów - geotechniką. Warsztaty te zakończyły cykl "Naprawy i remonty konstrukcji". Wydawnictwo konferencyjne wydano w 3 tomach na 1248 stronach.

Warunki pobytu uczestników w tym hotelu były wyśmienite. Pozostał jedynie problem znacznych odległości od sali obrad do stoisk wystawców zawsze towarzyszących konferencji. Aby zachęcić uczestników do zwiedzenia stoisk organizatorzy wpadli na oryginalny pomysł sprawdzenia ich aktywności w tym względzie premiowany ciekawymi rzeczowymi nagrodami.

Wraz z powtórzeniem cyklu tematycznego "Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne" Gliwicki Oddział PZITB, jako główny organizator XXV Jubileuszowych Warsztatów WPPK-2010 powrócił do "Orlego Gniazda" w Szczyrku i Hotelu „Meta”. Jak przystało na jubileusz Organizator zapewnił wiele ciekawych atrakcji. Nie obyło się bez fajerwerków, występu Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny oraz występu duetu akordeonowego, iluzjonisty i big bandu „Why not Konopiska”. Wysłuchano 33 wykłady problemowe, 9 wykładów technicznych, 15 prezentacji techniczno-promocyjnych. Łącznie wykłady i prezentacje zajęły 23 godziny. Materiały konferencyjne zostały wydane w 4 tomach, na 1800 stronach. Udział w Warsztatach wzięło 576 uczestników. Komitet Organizacyjny Warsztatów nadał tytuły „Sponsorów 25-lecia WPPK” czterem firmom, które wniosły najbardziej okazały wkład merytoryczny i … pomagający oprawie WPPK. Tytuł ten otrzymały (w kolejności alfabetycznej) firmy: CONSOLIS, CPJS, KOELNER i PERI.

Organizatorem kolejnych XXVI WPPK-2011 był Oddział PZITB w Bielsku-Białej, który w ramach rozpoczętego w poprzednim roku cyklu główna tematyka obejmowała budownictwo ogólne. Wysłuchano 30 wykłady problemowe, 10 wykładów technicznych, 10 prezentacji techniczno-promocyjnych. Zorganizowano 52 stoiska wystawiennicze. Materiały konferencyjne zostały wydane w 3 tomach, na 1247, stronach. W ramach części artystycznej aktorzy Teatru Polskiego z Bielska zaprezentowali koncert starych przebojów w wersji parodii dawnych wykonawców,

W 2012 roku głównym organizatorem kolejnych XXVII WPPK-2012 był Oddział PZITB w Katowicach. Kontynuując 4-letni cykl wiodącym tematem Warsztatów były konstrukcje metalowe. Postanowiono kompleksowo przedstawić pakiet 39 norm zawartych w EUROKODZIE 7 - Konstrukcje metalowe. Wygłoszono 33 wykłady obejmujące powyższą tematykę. Ponadto wygłoszono 20 wykładów techniczno-promocyjnych oraz zorganizowano 48 stoisk prezentujących technologie i materiały budowlane głównie związanych z tematem Warsztatów. W Warsztatach uczestniczyło 540 projektantów i wykonawców. Atrakcją czwartkowego wieczoru była czterogodzina prezentacja szczegółów projektowania i realizacji nowoczesnych stadionów w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu przygotowywanych na EURO-2012. W piątkowy wieczór odbył się występ Krzysztofa Daukszewicza. Na zakończenie konferencji Katowicki Oddział przekazał sztafetę kolegom organizatorom przyszłorocznych Warsztatów Małopolskiemu Oddziałowi PZITB.

W kolejnym roku Małopolski Oddział przygotował XXVIII WPPK-2013 tradycyjnie juz przenosząc Konferencję do Wisły, do Hotelu "Stok". Na tych Warsztatach wiodący temat związany geotechniką przygotował prof. Lech Wysokiński - wybitny znawca problemu. W ten sposób zakończono cykl "Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne". Wygłoszono 34 wykłady problemowe, 7 wykładów technicznych 20 prezentacji promocyjnych firm specjalistycznych. Materiały konferencyjne zawarto w dwóch tomach na 900 stronach. Zorganizowano 45 stoisk prezentujących technologie i materiały budowlane głównie związanych z tematem Warsztatów. W Warsztatach uczestniczyło 540 projektantów i wykonawców.

W ramach towarzyszących imprez uczestnicy wysłuchali koncertu Budki suflera z Krzysztofem Cugowskim oraz recitalu Edyty Geppert.

Warsztaty XXIX WPPK-2014 ponownie wróciły do Szczyrku. Uczestnicy zostali zakwaterowani w hotelach "Orle Gniazdo" oraz "Meta". Po raz kolejny w wyniku dyskusji całego komitetu organizacyjnego postanowiono powrócić do czteroletniego cyklu "Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych". Zgodnie z przyjętym podziałem wiodącej problematyki Warsztatów Gliwicki Oddział przygotował 29 wykładów problemowych poświęconych konstrukcjom żelbetowym. Ponadto wysłuchano 7 wykładów technicznych oraz 10 prezentacji techniczno-promocyjnych. Łącznie w/w zajęcia odbyły się w czasie 19 godzin. Materiały konferencyjne zostały wydane w czterech tomach na 1750 stronach. W tej tradycyjnej już imprezie technicznej uczestniczyło 511 osób oraz 53 firmy specjalistyczne. W ramach towarzyszących imprez uczestnicy wysłuchali koncertu Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej, Żeńskiej Orkiestry Salonowej Katowickiego Holdingu Węglowego pod dyrekcją maestro Grzegorza Mierzwińskiego oraz Zespołu folkowego „Lemko Tower”.

W uznaniu zasług w organizowaniu Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji" działającym od jej początku Kapituła Przewodniczących Oddziałów PZITB organizujących konferencję nadała godność "Honorowy Członek Komitetu Organizacyjnego WPPK" Kolegom: Zbysławowi Kałkowskiemu (Kraków); Januszowi Krasnowskiemu (Katowice); Henrykowi Raszka (Bielsko Biała); Włodzimierzowi Starosolskiemu (Gliwice).

Jubileuszowe XXX WPPK-2015 odbyły się w Szczyrku w Hotelu Orle Gniazdo w dniach 25-28 marca 2015r. Organizatorem Warsztatów był Oddział PZITB w Bielsku-Białej. Kontynuowano czteroletni cykl „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”, tematem wiodącym było Budownictwo ogólne. Organizatorzy przygotowali 31 wykładów problemowych poświęconych problemom budownictwa ogólnego, 15 wykładów technicznych oraz 8 prezentacji technicznych. W Warsztatach uczestniczyło 497 osób. Materiały Konferencyjne zostały wydane w trzech tomach obejmujących 1442 strony. W ramach Warsztatów zorganizowano salon wystawienniczy, w którym 45 firm zaprezentowały nowoczesne technologie i wyroby budowlane.

Warsztatom nadano stosowną oprawę związana z Jubileuszem, a uświęciły je występy artystyczne. Podczas otwarcia wystąpił duet koncertowy NOVA ( gitary), w drugim dniu Konferencji z recitalem wystąpili Iwona Loranc i Robert Talarczyk. Wieczór Jubileuszowy poświęcono historii Warsztatów, przy muzyce zespołu Crazy Band. Przed rozpoczęciem tego wieczoru odśpiewano wspólnie piosenkę 30 lat minęło ( muzyka z serialu Czterdziestolatek, słowa okolicznościowe prof. Krzysztof Stypuła z Politechniki Krakowskiej).

 

 

 

BIBLIOGRAFIA WPPK za lata 1998-2008