OŚRODEK
SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział Katowice

Wykonanie eksperckich usług budowlanych realizowanych przez najwyższej klasy rzeczoznawców budowlanych i majątkowych
Organizację najwyższej jakości szkoleń i seminariów, w tym współfinansowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla członków Izby
Gwarantuje krótkie terminy realizacji usług oraz konkurencyjne ceny.

ZESPÓŁ DS. EKSPERTYZ, OPINII I ORZECZEŃ TECHNICZNYCH:

 • Ekspertyzy konstrukcyjno - budowlane

 • Ekspertyzy mykologiczne

 • Orzeczenia dotyczące oceny stanu technicznego obiektów i robót

 • Oceny jakości robót budowlanych i instalacyjnych

 • Opinie dotyczące oceny jakości dokumentacji projektowo-kosztorysowych

 • Opinie dotyczące izolacyjności cieplnej budynków

 • Zakładanie książek obiektów budowlanych

 • Dokonywanie przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych

 • Świadectwa energetyczne obiektów monumentalnych i innych

 • Audyty energetyczne oraz audyty remontowe

 • Opracowania kosztorysowe i weryfikacja kosztorysów z zakresu budownictwa

 • Rozliczenie kosztów wykonanych robót

ZESPÓŁ DS. WYCEN MAJĄTKOWYCH I KOSZTORYSOWANIA

Wyceny przedsiębiorstw i składników majątkowych na potrzeby prywatyzacji, likwidacji przedsiębiorstw państwowych
Wyceny majątku na potrzeby kupna-sprzedaży, zabezpieczenia kredytu oraz ustalenia wartości raportów w spółkach
Wyceny nieruchomości

Wszystkie nasze opracowania wykonywane są przez osoby posiadające najwyższe uprawnienia Państwowe tj. tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego i Majątkowego oraz wieloletnią praktykę zawodową.

Dodatkowo nasi specjaliści często posiadają wysokie stopnie naukowe oraz uprawnienia Biegłych Sądowych.

Przy wykonywaniu ekspertyz posługujemy się najnowszym sprzętem diagnostycznym, oraz dodatkowo współpracujemy z Instytutem Techniki Budowlanej Oddział Śląski oraz Politechniką Śląską Wydział Budownictwa w Gliwicach.

Zapisz się do Newslettera

Powiadomienia, informacje