OŚRODEK
SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział Katowice

Wykonanie eksperckich usług budowlanych realizowanych przez najwyższej klasy rzeczoznawców budowlanych i majątkowych
Organizację najwyższej jakości szkoleń i seminariów, w tym współfinansowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla członków Izby
Gwarantuje krótkie terminy realizacji usług oraz konkurencyjne ceny.

ZESPÓŁ DS. EKSPERTYZ, OPINII I ORZECZEŃ TECHNICZNYCH:

 • Ekspertyzy konstrukcyjno - budowlane

 • Ekspertyzy mykologiczne

 • Orzeczenia dotyczące oceny stanu technicznego obiektów i robót

 • Oceny jakości robót budowlanych i instalacyjnych

 • Opinie dotyczące oceny jakości dokumentacji projektowo-kosztorysowych

 • Opinie dotyczące izolacyjności cieplnej budynków

 • Zakładanie książek obiektów budowlanych

 • Dokonywanie przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych

 • Świadectwa energetyczne obiektów monumentalnych i innych

 • Audyty energetyczne oraz audyty remontowe

 • Opracowania kosztorysowe i weryfikacja kosztorysów z zakresu budownictwa

 • Rozliczenie kosztów wykonanych robót

ZESPÓŁ DS. WYCEN MAJĄTKOWYCH I KOSZTORYSOWANIA

Wyceny przedsiębiorstw i składników majątkowych na potrzeby prywatyzacji, likwidacji przedsiębiorstw państwowych
Wyceny majątku na potrzeby kupna-sprzedaży, zabezpieczenia kredytu oraz ustalenia wartości raportów w spółkach
Wyceny nieruchomości

Wszystkie nasze opracowania wykonywane są przez osoby posiadające najwyższe uprawnienia Państwowe tj. tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego i Majątkowego oraz wieloletnią praktykę zawodową.

Dodatkowo nasi specjaliści często posiadają wysokie stopnie naukowe oraz uprawnienia Biegłych Sądowych.

Przy wykonywaniu ekspertyz posługujemy się najnowszym sprzętem diagnostycznym, oraz dodatkowo współpracujemy z Instytutem Techniki Budowlanej Oddział Śląski oraz Politechniką Śląską Wydział Budownictwa w Gliwicach.

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87