Kursy

SZKOLENIE - PODSTAWY WYCENY I KONTROLI KOSZTÓW PROCESIE INWESTYCYJNYM

 

Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli nieruchomości , Zarządcom, Administratorom
oraz pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowych, Zarządom Wspólnot Mieszkaniowych
oraz wszystkich osób zajmujących się technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych.

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach

z a p r a s z a  na 2 dniowe szkolenie
o tematyce

 PODSTAWY WYCENY I KONTROLI KOSZTÓW
PROCESIE INWESTYCYJNYM

 Kurs podnosi kwalifikacje osób odpowiedzialnych za proces budowlano-inwestycyjny
( Kierownika budowy, Kierownika robót oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego).

 PROGRAM:

  • Podstawy prawne szacowania kosztów inwestycji i robót budowlanych
  • Wartość kosztorysowa inwestycji(WKI) – wstępne szacowanie wartości zamówienia
  • Planowane koszty prac projektowych (KPP) oraz planowane koszty robót budowlanych (KRB)
  • Źródła pozyskiwania wskaźników cenowych na potrzeby szacowania wartości inwestycji lub planowanych kosztów robót budowlanych
  • Kosztorysowanie robót budowlanych – podstawa ustalenia ceny i wynagrodzenia za wykonanie obiektów i robót budowlanych oraz rozliczania po ich zakończeniu. Rodzaje kosztorysów – omówienie
  • Podstawy budownictwa – proces inwestycyjny
  • Wstęp do obsługi programów komputerowych służących do wyceny robót budowlanych i rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego- prezentacja komputerowych systemów kosztorysowych

TERMIN: 19 – 20 czerwca  2017r. godz. 9.00 do 15.00 – 12 godz. lekcyjnych

Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT ul. Podgórna 4 Katowice  sala nr 2

KOSZT: 390zł/os (zwolnione z vat) płatne na konto.

Uczestnicy otrzymają  materiały dydaktyczne, zaświadczenie ukończenia kursu
oraz kupon, upoważniający do zakupu programów komputerowych, cenników oraz biuletynów po promocyjnej cenie.

UWAGA: Ilość miejsc- ograniczona

Warunkiem uczestnictwa jest wykształcenie min średnie (nie jest wymagane wykształcenie budowlane)
oraz przesłanie ”Karty zgłoszenia”  (mailem lub faksem) do  09.06.2017r.

Z poważaniem
/-/ Przewodniczący Z/O PZITB
Andrzej Szydłowski

 

KARTA ZGŁOSZENIA