WPPK 2020

Zapraszamy
 
 
Zapraszamy Państwa
do udziału lub promocji firmy
 
w „XXXV  Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji 2020”,  które odbędą się  w Hotelu „STOK” w Wiśle w dniach 03 marca ÷ 06 marca 2020r. i będą poświęcone problemom obejmującym:
INNOWACYJNE I WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE

KONSTRUKCJE METALOWE, POSADZKI PRZEMYSŁOWE, LEKKA OBUDOWA, RUSZTOWANIA„Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” mają charakter specjalistycznego szkolenia i są aktualnie największym w kraju spotkaniem, organizowanym od 35-ciu lat, przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonawców, rzeczoznawców, nadzoru budowlanego i kadry naukowo-technicznej. Podczas Konferencji nasi Wystawcy mają możliwość bezpośredniego spotkania się z projektantami konstrukcji, co owocuje wymianą doświadczeń oraz możliwością zaprezentowania rozwiązań technicznych i profilu działalności firmy.

W 2020 roku Konferencja organizowana będzie przez Oddział  PZITB  w  Katowicach, przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Bielsku-Białej i Krakowie. Corocznie w Warsztatach bierze udział do 500 osób z całego kraju i ponad 50 firm specjalistycznych.

W trakcie Warsztatów wygłoszonych zostanie około 30 wykładów przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów z całego kraju oraz kilka prezentacji promocyjno - technicznych firm.

Wykłady i informacje promocyjno-techniczne zostaną wydane w formie książkowej oraz elektronicznej w ilości szacunkowej około 800 egzemplarzy.

W poprzednich latach bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawiennicze, na których prezentowano między innymi materiały budowlane, technologie, możliwości wykonawcze, sprzęt i narzędzia, programy komputerowe oraz specjalistyczne wydawnictwa.

Komitet Organizacyjny XXXV WPPK-2020 ma zaszczyt zaprosić  Państwa do udziału w obradach  lub do prezentacji swoich osiągnięć poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczego w pomieszczeniach sąsiadujących bezpośrednio z salą obrad.

W przypadku zainteresowania udziałem w Konferencji
prosimy o kontakt na adres PZITB O/Katowice:

 POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ul. Podgórna 4 ,  40-026 Katowice

Biuro Oddziału  tel. 32 2554665,  32 2538638
email:  biuro@pzitb.katowice.pl   cutob@pzitb.katowice.pl

 
 


 

WPPK