Obiekty budowlane na terenach górniczych

II Konferencja - OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH Diagnozowanie, sposoby wzmocnień i napraw istniejących konstrukcji

Konferencja

 

W dniach 9-10 listopada 2016 roku obradowała w sali konferencyjnej
Siemianowickiego Centrum Kultury - Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich
II Konferencja nt. „Obiekty budowlane na terenach górniczych”.

 

Konferencja została zorganizowana przez Oddział PZITB w Katowicach
- we współpracy z Oddziałem Śląskim Instytutu Techniki Budowlanej
i przy wsparciu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tematycznie stanowiła kontynuację I konferencji sprzed dwóch lat, skupiając się w tym roku na sprawach dotyczących diagnozowania oraz sposobów wzmacniania i napraw istniejących konstrukcji poddanych wpływom eksploatacji górniczej oraz znajdujących się na terenach pogórniczych.

O znaczeniu tej konferencji dla środowiska inżynierów i techników budownictwa świadczy liczba uczestników - blisko 150 osób głównie ze Śląska (wśród nich ok. 80 członków ŚlOIIB), ale były również osoby spoza granic naszego województwa.

Program merytoryczny konferencji powierzyli organizatorzy autorytetom, specjalistom w dziedzinie „szkód górniczych”. Komitet naukowy pod kierunkiem prof. ITB dr. inż. Mariana Kawuloka przygotował 16 wykładów, wygłaszanych w czasie 45 do 90 minut, które wydano w materiałach konferencyjnych liczących ponad 300 stron.

Wykładom towarzyszyły stoiska wystawiennicze kilku firm prezentujących materiały oraz programy komputerowe przydatne w pracy projektanta; ich przedstawiciele mieli również krótkie wystąpienia promocyjne. Uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w dyskusji na sali wykładowej i w rozmowach kuluarowych z wykładowcami.

W Centrum Kultury - Park Tradycji, mieszczącym się w zrewitalizowanym budynku maszyny wyciągowej dawnej kopalni Michał - Szyb Krystyn w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach uczestnicy konferencji mogli obejrzeć stałą wystawę, która prezentuje oryginalną maszynę wyciągową o napędzie parowym oraz liczne stare fotografie z regionu Siemianowic Śląskich, mundury górnicze
i wiele drobiazgów towarzyszących dawnej pracy górników. W ramach konferencji mieli również okazję uczestniczenia w wycieczce do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu i wysłuchania prelekcji
nt. technicznych aspektów wydobycia oraz wzmacniania wyrobisk w celu zabezpieczenia powierzchni przed wpływami górniczymi.

 

 

 

 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87