Obiekty budowlane na terenach górniczych

V Konferencja OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH - Komitet naukowy / Komitet organizacyjny

 

 

KOMITET NAUKOWY

dr hab. inż. Jan Fedorowicz, emer. prof. PŚ  –  Przewodniczący  Komitetu Naukowego

dr hab. inż. Marta Kadela, prof. ITB  –  Wiceprzewodnicząca  Komitetu Naukowego

dr hab. inż. Marian Kawulok, emer. prof. ITB  –  Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka

dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ

dr hab. inż. Lidia Fedorowicz, emer. prof. PŚ

dr inż. Kazimierz Konieczny

dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG

dr hab. inż. Tomasz Niemiec

mgr inż. Zbigniew Samokar

dr inż. Leszek Słowik

prof. dr hab. inż. Leszek Szojda

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Natalia Pietrzak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Michał Bal – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Andrzej Szydłowski – Przewodniczący Zarządu PZITB/ Katowice

inż. Andrzej Nowak – Honorowy Przewodniczący PZITB/Katowice

mgr inż. Krystyna Styrczula

mgr inż. Maria Świerczyńska

mgr inż. Wojciecha Dobrowolski

inż. Grzegorz Wasylowski

Beata Król

 

 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87