Obiekty budowlane na terenach górniczych

V Konferencja OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH - Patronat - Sponsorzy - Informacje dla partnerów

 

 

 

PATRON HONOROWY

- Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Zarząd Główny

https://www.zgpzitb.org.pl/

 

- Polska Izba Inżynierów Budownictwa

https://www.piib.org.pl/

 

PATRON BRANŻOWY

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

https://slk.piib.org.pl/

 

PARTNER MERYTORYCZNY

Instytut Techniki Budowlanej

https://www.itb.pl/

 

PARTNER

Akademia Śląska

https://www.wst.com.pl/

 

 

PATRON MEDIALNY

Fundacja PZITB

https://www.zgpzitb.org.pl/inzynieria-i-budownictwo/ 

 

Inżynieria i Budownictwo

https://inzynieriaibudownictwo.pl/

 

Przegląd Budowlany

 

https://www.przegladbudowlany.pl/

 

Inżynier budownictwa

https://inzynierbudownictwa.pl/

 

Materiały budowlane

https://www.materialybudowlane.info.pl/pl/

IZOLACJE

 https://www.izolacje.com.pl/

 

 

SPONSORZY 

 

Komes: https://komes.pl/

 

Dynafea Solutions: https://dynafea.com/

 

Bentley: https://www.bentley.com/

 

INFORMACJE DLA PARTNERÓW

 

 

 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87