Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Warsztaty pracy WPPK 2012

logo-WPPK-2012-2.png

WPPK

W dniach od 7 do 10 marca br. w Szczyrku odbyły się WPPK-2012. Głównym organizatorem tej popularnej w środowisku projektantów konstrukcji formy samokształcenia zawodowego był katowicki oddział PZITB, przy współpracy z zaprzyjaźnionymi oddziałami PZITB w Bielsku-Białej, Gliwicach i Krakowie.

Kontynuując czteroletni cykl pt. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne, wiodącym tematem Warsztatów były konstrukcje metalowe. Mając na uwadze merytoryczną treść Warsztatów, organizatorzy postanowili kompleksowo zapoznać uczestników z 38 normami wchodzącymi w pakiet Eurokodu 3.

Koordynację treści merytorycznej powierzono prof. Włodzimierzowi Starosolskiemu. Materiały konferencyjne zawierające 33 wykłady opracowane przez cenionych pracowników nauki zostały opublikowane w 3 opasłych tomach, tworząc wręcz podręcznikową, z licznymi przykładami obliczeń, biblioteczkę przydatną w pracy projektanta.

Jako drugą formę szkolenia należy uznać towarzyszące Warsztatom stoiska wystawione przez firmy prezentujące najnowsze rozwiązania materiałowe i technologiczne. Zorganizowano 48 stoisk, w tym 12 prezentujących programy komputerowe użyteczne w pracy projektanta. Nowością tym razem były stoiska firm z Czech, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Ponadto jeden ze sponsorów generalnych – Polskie Towarzystwo Cynkownicze, zorganizował wycieczkę autokarową do Zakładów Cynkowniczych w Chrzanowie.

Wykorzystując fakt organizacji w tym roku w Polsce oraz na Ukrainie Mistrzostw Europy EURO 2012, zaprezentowano szczegóły projektowe i wykonawcze na budowie stadionów w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu. Mimo iż prezentację tę zaplanowano na aż cztery godziny, już po kolacji, czekała na nią pełna sala zainteresowanych.

Tradycyjnie już organizatorzy zapewnili uczestnikom ucztę duchową. Tym razem wszyscy wysłuchali występu zespołu „Dzień Dobry” z Bielska-Białej oraz Krzysztofa Daukszewicza.

Przez Warsztaty przewinęło się łącznie 540 uczestników z całej Polski. Warsztaty mają charakter specjalistycznego szkolenia zawodowego o w/w wymienionej tematyce i zgodne z normą PN-ISO-9000 spełniają wymogi określone przepisami o systemach zapewnienia jakości oraz zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych i projektowych.

 

 


SPONSORZY GENERALNI

ATM peri ptc

 


SPONSORZY GŁÓWNI

kersten

 

rawplug
llentab

 

 


SPONSORZY MEDIALNI

mb pb IiB inzbud

 

  

 


Informacje archiwalne

Zaproszenie - informacje dla uczestników

Program warsztatów WPPK 2012

Zaproszenie dla wystawców

Licznik wolnych miejsc

 

  Historia Konferencji WPPK
  BIBLIOGRAFIA WPPK za lata 1998-2020

 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87