Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku

XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku

W dniach od 24 do 27 lutego br. odbyły się w Szczyrku XXXI WPPK-2016. Głównym organizatorem tej popularnej w środowisku projektantów konstrukcji formy samokształcenia zawodowego był Katowicki Oddział PZITB, przy współpracy zaprzyjaźnionych Oddziałów PZITB w Bielsku-Białej; Gliwicach oraz Krakowie.

W kontynuowanym czteroletnim cyklu pn. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych, wiodącym tematem Warsztatów były konstrukcje metalowe, posadzki przemysłowe, lekka obudowa oraz rusztowania. Mając na uwadze merytoryczną treść konferencji, organizatorzy postanowili przedstawić uczestnikom najnowsze metody oraz technologie wzmocnienia i napraw konstrukcji.

Koordynację treści merytorycznej powierzono dr. inż. Radosławowi Jasińskiemu, który pod kierunkiem prof. Włodzimierza Starosolskiego przygotował materiały konferencyjne, zawierające 32 wykłady opracowane przez cenionych pracowników nauki. Zostały one opublikowane w trzech tomach, tworząc wręcz podręcznikową biblioteczkę przydatną w pracy projektanta. Ponadto w czwartym tomie umieszczono referaty i informacje techniczno-promocyjne. Całość obejmuje 1830 stron druku.

Jako drugą formę szkolenia należy uznać towarzyszące Warsztatom stoiska wystawiennicze firm prezentujących najnowsze rozwiązania materiałowe i technologiczne. Zorganizowano 51 stoisk, w tym 8 stoisk z programami komputerowymi użytecznymi w pracy projektanta. Ponadto jeden ze sponsorów generalnych – Polskie Towarzystwo Cynkownicze - zorganizował szkoleniową wycieczkę autokarową do Zakładów Cynkowniczych w Chrzanowie.

Tradycyjnie organizatorzy zapewnili uczestnikom ucztę duchową. W trakcie wieczoru refleksji zebrani wysłuchali wierszy Stanisława Krzyżaniaka, odczytanych przez aktora Teatru Śląskiego Jerzego Kuczerę przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego z Filharmonii Śląskiej, natomiast w ostatni wieczór mogli podziwiać występ akordeonisty Marcina Wyrostka wraz z zespołem.

Przez Warsztaty przewinęło się łącznie 506 uczestników z całej Polski. Mają one charakter specjalistycznego szkolenia zawodowego o wymienionej wyżej tematyce. Zgodne z normą PN-ISO-9000 spełniają wymogi określone przepisami o systemach zapewnienia jakości oraz zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych i projektowych. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o wysłuchaniu prawie 11 godzin wykładów problemowych oraz 10 godz. prezentacji techniczno-promocyjnych firm specjalistycznych.

W celu uatrakcyjnienia stoisk wystawienniczych corocznie organizatorzy rozpisują konkursy w różnych kategoriach.

Tym razem Polska Izba Konstrukcji Stalowych, która w odrębnej sali przedstawiła stoiska swoich członków otrzymała nagrodę przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dla "Lidera Wystawy".

Ponadto:

  • wyróżnienie specjalne za najciekawsze stoisko oraz wielokrotny udział w WPPK otrzymało Wydawnictwo Naukowe PWN,
  • wyróżnienie za prezentowany system rynnowy NIAGARA otrzymała Firma Pruszyński Sp. z o.o.,
  • wyróżnienie za prezentowany program VIRTUAL STEEL otrzymała Firma Gamma CAD Sp. z o.o.,
  • wyróżnienie za prezentowany strop RECTOLIGHT otrzymała Firma Rector Polska Sp. z o.o.

Wśród patronów medialnych WPPK były następujące wydawnictwa techniczne: miesięcznik "Builder"; "Inżynieria i Budownictwo"; "Inżynier Budownictwa", "Izolacje", „Materiały Budowlane" oraz "Przegląd Budowlany".

Komitet Organizacyjny XXXI WPPK-2016 pracował pod kierunkiem Kol. Andrzeja Szydłowskiego.

Janusz Krasnowski

Materiały archiwalne, Zaproszenie, Program, informacje dodatkowe

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87