WPPK 2020

 
 


Za nami XXXV WPPK 2020

Odbywające się w dniach 03-06 marca 2020 w Wiśle XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji kontynuowały rozpoczęty w 2018 roku czteroletni cykl „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie”. Głównym organizatorem jubileuszowych warsztatów był obchodzący w tym roku 85-lecie istnienia Oddział PZITB w Katowicach, we współpracy z Oddziałami PZITB z Bielska-Białej, Gliwic i Krakowa.

Temat przewodni „Konstrukcje metalowe” rozbudowano o zagadnienia dotyczące lekkiej obudowy, posadzek przemysłowych i stalowych rusztowań. Podobna tematyka, jak podczas warsztatów przed ośmiu laty, została teraz przedstawiona w zaktualizowanym wydaniu, z uwzględnieniem zmian zachodzących przez lata w zakresie technologicznym, materiałowym i normalizacyjnym.

Konferencja WPPK organizowana początkowo dla projektantów konstrukcji budowlanych, stała się z czasem największym w kraju specjalistycznym szkoleniem zawodowym osób z branży budowlanej. Tegoroczne warsztaty zgromadziły ponad 400 uczestników. Byli wśród nich projektanci branży konstrukcyjnej i komunikacyjnej, wykonawcy, wykładowcy uczelni technicznych kształcących inżynierów budownictwa i przedstawiciele firm oferujących materiały lub technologie budowlane oraz programy wspomagające projektowanie.

Patronat branżowy nad XXXV WPPPK 2020 objęła Krajowa Rada PIIB i Śląska OIIB, a patronat honorowy Małopolska OIIB – obie okręgowe izby reprezentowali przewodniczący okręgowych rad Roman Karwowski i Mirosław Boryczko. Na zaproszenie organizatorów przybył również przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard Trykosko.XXXV WPPK 2020 otworzył przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB Andrzej Szydłowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji, a jej problematykę przedstawił przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, odpowiadający za program wykładów pod względem merytorycznym. Po wystąpieniach zaproszonych gości: Ryszarda Trykosko, Romana Karwowskiego i Mirosława Boryczki tematykę XXXIV WPPK 2019 przypomniał przewodniczący Oddziału PZITB w Bielsku-Białej Przemysław Pępek, a o przyszłorocznej mówił przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB Maciej Gruszczyński. Wykład inauguracyjny na temat polskich osiągnięć w zakresie konstrukcji stalowych wygłosił dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. Politechniki Gdańskiej.

Problematyka konferencji odpowiada kryteriom specjalistycznego szkolenia zawodowego, zgodnie z normą PN-ISO-9000, i wymogom stałego dokształcania przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Biorący udział w warsztatach otrzymali 4-tomowe wydawnictwo, składające się z 3-tomowej monografii zawierającej 31 recenzowanych wykładów oraz jednego tomu z materiałami konferencyjnymi i informacjami techniczno-promocyjnymi. Wśród uczestników było liczne grono członków PIIB z całej Polski, w tym 66 osób z Śląskiej OIIB.

Tradycyjnie towarzyszyły konferencji stoiska wystawiennicze, na których swoje produkty prezentowało 46 firm, wśród nich 10 firm komputerowych, 8 partnerów merytorycznych i 6 patronów medialnych. Generalnymi partnerami merytorycznymi były firmy NDI, PERI i Polskie Towarzystwo Cynkownicze, a patronami medialnymi 6 wydawnictw popularnych w środowisku budowlanych czasopism: „Inżynieria i Budownictwo”, „Przegląd Budowlany”, „Inżynier budownictwa”, „Materiały Budowlane”, „Izolacje”, „Builder”. Ciekawostką dla odwiedzających stoisko firmy „NOWAK – systemy obróbki betonu” była możliwość przetestowania symulatorem jazdy wózka widłowego jakości wykonania posadzek przemysłowych.

W konkursie na „Lidera Wystawy”, odbywającym się w 3 kategoriach, pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyły decyzją jury konkursowego następujące firmy: HARD CHRIS Krzysztof Tomera w kat. materiały budowlane, HILTI POLAND Sp. z o.o. w kat. technologie budowlano-montażowe i DLUBAL SOFTWARE Sp. z o.o. w kat. programy komputerowe, a tytuł „Lidera Wystawy” firma KOELNER Sp z o.o. za wyróżniające się stoisko mobilne „RawlTruck”.

Organizatorzy zadbali również o atrakcyjny program „wieczorów inżynierskich”, zawierający elementy edukacyjne i rozrywkowe. W pierwszym dniu przygotowano panel dyskusyjny nt. „Zmiany w Prawie budowlanym dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej dla przewidywanej inwestycji. Problematyka zakresu projektu wykonawczego i warsztatowego”.

Moderatorem panelu był Tomasz Radziewski, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, a uczestnikami Elżbieta Oczkowicz, śląski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Małgorzata Boryczko, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie i Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB. T. Radziewski poinformował na wstępie o czekających uczestników procesu budowlanego zmianach, które niesie ze sobą podpisana 3 marca przez prezydenta Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zabierające głos w dyskusji osoby z sali wyrażały zaniepokojenie nowymi zapisami, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa obiektów budowlanych za które odpowiedzialni są inżynierowie budownictwa.

Drugiego wieczoru o aspektach technicznych budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną mówili przedstawiciele generalnego wykonawcy - konsorcjum Besix/NDI, a muzyczną ucztę zgotował kwintet smyczkowy „Vołosi”. Trzeci wieczór wypełniła muzyka irlandzka w wykonaniu zespołu instrumentalno-wokalnego „Carrantouhill” i tańce irlandzkie grupy tanecznej „Salake”.

Prawie cztery warsztatowe dni zapełniły wykłady, podsumowane każdego dnia dyskusją merytoryczną, prezentacje materiałów i technologii, konsultacje z wykładowcami i producentami materiałów budowlanych, spotkania i rozmowy, wymiana doświadczeń zawodowych. W ramach warsztatów odbyło się również spotkanie przewodniczących oddziałów PZITB z południa Polski oraz członków Komitetu Organizacyjnego z wykładowcami.

Na zakończenie konferencji przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB przekazał tradycyjną pałeczkę przewodniczącemu Małopolskiego Oddziału PZITB – organizatora WPPK 2021.

Maria Świerczyńska

 

Warsztaty WPPK w obiektywie - materiał filmowy z przebiegu konferencji - Pełna wersja

Warsztaty WPPK w obiektywie - materiał filmowy z przebiegu konferencji - Wersja skrócona

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87