Logo-PZITB-250.png

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

Oddział Katowice

oddzial_03.jpg

Katowicki Oddział PZITB , który powstał w roku 1935 , zgodnie z wolą jego założycieli i obecnych członków jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo – technicznym zrzeszającym inżynierów i techników budownictwa oraz studentów i uczniów.

Podstawowe cele PZITB pozostają niezmienione, a są to dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową członków, propagowanie rzetelnej wiedzy technicznej oraz utrzymywanie stałego kontaktu z seniorami , młodą kadrą i młodzieżą.

Współdziałamy na zasadzie partnerstwa z innymi organizacjami technicznymi, co daje nam poczucie, że nasz głos jest słyszalny w ważnych sprawach dla naszego środowiska budowlanego.

W ramach Oddziału funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa, którego zakres działalności obejmuje :

 • organizację kursów , szkoleń i seminariów o tematyce zawodowej,
 • wykonywanie ekspertyz i opinii konstrukcyjno – budowlanych i mykologicznych,
 • dokonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
 • opracowywanie wycen majątkowych i kosztorysowych
oddzial_04.jpg

W ramach Oddziału funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa, którego zakres działalności obejmuje :

 • organizację kursów , szkoleń i seminariów o tematyce zawodowej,
 • wykonywanie ekspertyz i opinii konstrukcyjno – budowlanych i mykologicznych,
 • dokonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
 • opracowywanie wycen majątkowych i kosztorysowych

oraz wszelkiego rodzaju opracowania w dziedzinie budownictwa.

Środki wypracowane przez Ośrodek wspomagają działalność statutową naszego Oddziału PZITB.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa to organizacja istniejąca od 1934 roku. Zrzesza inżynierów i techników budownictwa.

W ramach związku funkcjonuje Koło Młodej Kadry, zrzeszające inżynierów i techników do 35 roku życia, a także studentów bez stopnia zawodowego, którzy są członkami Koła, nie będąc jeszcze pełnoprawnymi członkami PZITB. Koło współpracuje w ramach ogólnopolskiego Komitetu Młodej Kadry z Kołami z całej Polski i poza swoimi bieżącymi zadaniami, jak aktywizacja kadr inżynieryjnych, organizacja wyjść na budowy, szkoleń i konferencji naukowych, realizuje dwa projekty ogólnopolskie: Honor Inżyniera oraz Workcamp MK PZITB. Ponadto kilkukrotnie w ciągu roku odbywają się Krajowe Zjazdy Naukowo – Techniczne Młodej Kadry PZITB oraz konferencje wyjazdowe, podczas których młodzi członkowie PZITB z całej Polski mają okazję zintegrować się, wymienić doświadczeniem, wiedzą i skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych szkoleń zorganizowanych przez partnerów.

Przewodniczącym Koła Młodej Kadry w Katowicach jest inż. Michał Bal.

Katowicki oddział PZITB organizuje szkolenia przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane, cykliczne seminaria szkoleniowe, szkolenia specjalistyczne. Ponadto członkom organizacji przysługują preferencyjne warunki uczestnictwa w konferencjach, których PZITB jest partnerem. Oddział katowicki współtworzy Forum Budownictwa Śląskiego w ramach którego współorganizuje coroczną Galę Budownictwa, Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości, a także Śląski Dzień Budowlanych w ramach EK MŚP.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wydaje punktowane magazyny Inżynieria i Budownictwo oraz Przegląd Budowlany, do których publikacje mogą wysyłać członkowie związku. Dla członków organizowane są coroczne konferencje Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Wiśle lub Szczyrku, KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy, Tech-Bud w Krakowie. Ponadto organizowane są cyklicznie, co dwa lata Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego w Kielcach, Obiekty budowlane na terenach górniczych w Siemianowicach Śląskich, Awarie budowlane w Międzyzdrojach, Ekologia, a budownictwo w Bielsku – Białej.

Związek organizuje konkurs Budowa Roku, a także przyznaje wiele nagród indywidualnych, począwszy od nagród za aktywną działalność, po nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe. Doskonałym przykładem na wpływ związku na budownictwo jest zainicjowanie Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie.

Inżynierowie zrzeszeni w PZITB mogą starać się o uzyskanie tytułu INŻYNIERA EUROPEJSKIEGO.

Obowiązkiem członka PZITB jest opłacanie składek miesięcznych w wysokości 7,00 zł i pomniejszonej 3,50 zł dla studentów na konto bankowe 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506 PKO BP S.A. O/Katowice.

Członkom związku przysługują dofinansowania do kształcenia zgodnie z regulaminem dofinansowania członków PZITB O/Katowice, który znajduje się w sekretariacie Oddziału.

„- O dofinansowanie mogą się ubiegać wszyscy członkowie Oddziału. Dofinansowanie następuje na wniosek ZAINTERESOWANEGO, Przewodniczącego Koła, Prezydium Oddziału, Zarządu Oddziału.

 - Członkowie po roku członkostwa mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniach, seminariach.

- Członkowie po dwóch latach członkostwa mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • w kursach kwalifikacyjnych i dokształcających,
 • konferencjach,
 • wyjazdach techniczno-turystycznych,
 • studiach
 • i w innych indywidualnych  formach doskonalenia zawodowego „ 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE .pdf

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO
ODDZIAŁU PZITB

W KATOWICACH PRZY ULICY PODGÓRNEJ 4
(budynek NOT)

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87