Działalność statutowa

Składki członkowskie PZITB Oddział Katowice

 

l.dz. 17/2023 
Katowice, dn. 11.01.2023 r.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Katowice informuje, że zgodnie z uchwała Zarządu Oddziału nr 2/09/2022/Z dnia 27 września 2022 r. wysokość składek za jeden miesiąc

 od 1 stycznia 2023 r wynosi:

  • 10 zł dla wszystkich członków stowarzyszenia;
  • 5 zł dla członków stowarzyszenia będących emerytami lub rencistami
  • członkowie stowarzyszenia powyżej 80 roku życia zwolnieni są ze składek członkowskich
  • członkowie honorowi, zasłużeni seniorzy oraz honorowi przewodniczący oddziału są zwolnieni ze składek członkowskich

Prosimy o wpłacanie składek przelewem na konto bankowe:

PKO BP S.A. O/Katowice nr 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

W tytule prosimy napisać  Nazwisko i Imię osoby wpłacającej oraz rok, za który została wpłacona składka.

 

Za regularne opłacanie składek z góry bardzo dziękujemy.

z koleżeński pozdrowieniem

Andrzej Szydłowski
Przewodniczący Zarządu
Oddziału PZITB Katowice

Zapisz się do Newslettera

Powiadomienia, informacje

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87