Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa

Oferujemy

 Oferujemy

 

 

Ekspertyzy budowlane

 

Opinie rzeczoznawców budowlanych

 

Oceny stanu technicznego obiektu

 

Oceny jakości robót budowlanych i instalacyjnych

 

Opinie dotyczące oceny jakości dokumentacji projektowo-kosztorysowych

 

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych, w tym:

 

- przeglądy pięcioletnie obiektów budowlanych

 

- przeglądy okresowe (półroczne i roczne) obiektów budowlanych

 

Zakładanie książek obiektów budowlanych

 

Świadectwa energetyczne, ocena efektywności energetycznej

 

Opracowania kosztorysowe i weryfikacja kosztorysów z zakresu budownictwa

 

Kosztorysy robót budowlanych

 

Ekspertyzy mykologiczne

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87