Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa

Pracowaliśmy dla

 Pracowalismy dla

 

 

PRZEGLĄDY BUDOWLANE

 

 

 

Biuro Centrum w Katowicach

 

DB Schenker  Pyskowice

 

Termetal Piekary Śląskie

 

 

 

 

 

EKSPERTYZY i OPINIE BUDOWLANE

 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

Urząd Miasta  w Katowicach

 

Urząd Miasta w Sosnowcu 

 

Urząd Miasta w Jaworznie

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

 

Narodowy Fundusz Zdrowia w Katowicach

 

Samodzielny Niepubliczny Szpital Kliniczny im. Mielęckiego w Katowicach

 

Tramwaje  Śląskie SA  w Chorzowie

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa, 

 

Prokuratura Rejonowa  Katowice – Południe w Katowicach

 

Sąd Okręgowy w Katowicach

 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

 

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Rybniku – Boruszowice

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast”  w Katowicach

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im St. Staszica w Wodzisławiu Śląski

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM w Zawadzkie

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 

 

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach

 

Katowickie Wodociągi SA Katowice

 

Trei Real Estate Poland Sp. z o.o. Warszawa

 

ATIVA J. Kutatów w Bełku

 

RDM Management Sp. z o. o. w Mysłowicach

 

NAMPA Sp. z o.o. w Warszawie

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

 

Elektrownia  Jaworzno III

 

Ekoenergia Silesia SA Katowice

 

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES w Katowicach

 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87