17
Paź
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 17 październik 2024
Planujesz przystąpić do EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – 22 listopada 2024r. OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA PZITB Katowice organizuje KURS PRZYGOTOWUJĄCYDO

13
Lis
Termin: 13 listopad 2024
WARSZTATY BRANŻOWE przygotowujące DO EGZAMINU USTNEGO na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w dniach: 13 ÷ 17 listopada 2024 Wykłady prowadzone

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87